Terms and conditions

Правила и условия на MultiOdds.eu.

 Добре дошли в MultiOdds.eu. Тези правила и условия уреждат използването от ваша страна на нашия уебсайт и услуги. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези правила и условия. Ако не сте съгласни с тези правила и условия, не трябва да използвате нашия уебсайт.

 1. Използване на нашия уебсайт

 Можете да използвате нашия уебсайт само за законни цели. Не можете да използвате нашия уебсайт:

 - По какъвто и да е начин, който нарушава приложимите федерални, щатски, местни или международни закони или разпоредби.

 - За участие във всякаква измамна дейност, включително кражба на самоличност, измами с кредитни карти или пране на пари.

 - За предаване на всякакви вируси, зловреден софтуер или друг вреден код.

 - Да тормозите, злоупотребявате или нарушавате по друг начин правата на другите.

 2. Интелектуална собственост

 Цялото съдържание на нашия уебсайт, включително текст, графики, лога, изображения и софтуер, е собственост на MultiOdds.eu или нейните лицензодатели и е защитено от законите за интелектуална собственост. Нямате право да копирате, модифицирате, разпространявате или използвате по друг начин нашето съдържание без нашето предварително писмено съгласие.

 3. Отказ от гаранции

 Нашият уебсайт и услуги се предоставят „както са“ и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. Ние не даваме гаранция, че нашият уебсайт или услуги ще отговарят на вашите изисквания или ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки.

 4. Ограничение на отговорността

 До степента, разрешена от закона, ние няма да носим отговорност за преки, непреки, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от използването на нашия уебсайт или услуги от ваша страна, включително, но не само, загуба на печалби, данни или бизнес.

 5. Обезщетение

 Вие се съгласявате да обезщетите и предпазите MultiOdds.eu и нейните филиали, длъжностни лица, агенти и служители от всички искове, щети, отговорности, разходи и разноски, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от използването на нашия уебсайт или услуги или нарушение от ваша страна на тези правила и условия.

 6. Приложимо право и юрисдикция

 Тези правила и условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Република България. Всеки спор, произтичащ от тези правила и условия, ще бъде разрешаван в съдилищата на Република България.

 7. Промени в тези правила и условия

 Може да актуализираме тези условия от време на време. Всички промени, които правим, ще бъдат публикувани на тази страница и ви препоръчваме да преглеждате тази страница периодично, за да сте информирани за нашите правила и условия.

 8. Свържете се с нас

 Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашите правила и условия, моля, свържете се с нас на television.bulgaria@gmail.com.

Публикуване на коментар

0Коментари
Публикуване на коментар (0)